فهرست پژوهش هاي انجام شده
(FCK)ويرايشگرمتن
  نام كتاب : نام نيكو
 نويسنده : محسن هدايت پور
 بهمن 1389
 
 

آنچه پيش رو داريد ، تلاشي است در اين جهت كه با بررسي نسبتاً مفصل ادبيات ذهني براي انتخاب نام براي فرزندمان كه پا به عرصه وجود هستي اين جهان مي‌گذارد و با هديه دادن والدين به آن مي‌خواهند در شخصيت و هويت دادن به آن سهيم و احساس آرامش وجود را براي آن به ارمغان آورند . بحث درباره محتواي معنايي و دلالتي نام ، خاستگاه آن ، ماهيت توصيفي و شناختي نام و تعريف آن ، ويژگي‌هاي منحصر به فرد نام ، وجوه غير توصيفي نام ، تفاوت نام و نام مشترك يا الفاظ عام ، طبقه‌بندي نام فرايندهاي دروني (رواني) عمل ناميدن و عوامل موثر در آن ، تحول محتواي معنايي نام ، رابطه اين محتوا با شرايط اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي ، عمل نامگذاري افراد را در اين زمينه شكل داده است .

پدر و مادر عزيز آيا انتخاب نام بر فرزند عزيزتان عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر آن بوده است ، يا افراد ديگر براي كودك فلان نام را انتخاب كرده‌اند و يا آيا سنت ، اجبار اطرافيان ، ارزشها ، افكار رايج در جامعه و ... در انتخاب نام او موثر بوده است يا اموري چون آهنگ نام ، آرزوهاي والدين و موقعيت تولد و ويژگي‌هاي كودك ؟ پاسخ با شما .

محسن هدايت‌پور


     
(FCK)ويرايشگرمتن
  نام كتاب : سونامي طلاق
 نويسنده : محسن هدايت پور
سال انتشار: 1391
 
 

فراموش نكنيم :

كودكان پس از طلاق و جدايي والدين حقيقتاً يتيم مي‌شوند .

مخصوصاً اگر خردسال باشند دردشان عظيم تر است ؛ چون طفل در هر سطحي از آسايش و امكانات كه باشد ، باز نياز به مادر دارد . اين درد براي كودكان واقعاً بسيار سنگين است كه نمي‌توانند خود را به مادر يا پدر برسانند و براي ديدار آنان والدين بايد منتظر اوقات رسمي باشند . (براساس حكم خانواده )

جالب‌تر آن است كه گاه پدر يا مادر مخصوصاً پدر بايد چندين كيلومتر براي ديدار فرزندانشان از شهري به شهري ديگر بروند .

در پايان حق شناسي ايجاب مي‌كند از جناب آقايان محمدرضا فرح اندوز و علي محمد واسعي و همچنين روح ا... ابوالفضلي (مقداد) كه در تهيه اين گزارش سونامي طلاق به من ياري رسانيده‌اند ، كمال  تشكر و سپاسگزراي را دارم .

از تمامي صاحبنظران استدعا مي‌شود نگارنده را از پيشنهاد و نظرهاي سازنده خويش بهره‌مند سازند .

محسن هدايت پور

نيشابور-1391