لیست بیمارستان های مشهد
کمينه
 
   

 

لیست کلیه بیمارستانهای موجود در سطح شهر مشهد
نام بیمارستان
نوع وابستگی
تلفن بیمارستان
آدرس
1
17 شهریور
تامین اجتماعی
38403015 - 20
خیابان کوهسنگی
2
22 بهمن
دانشگاه آزاد
32594344 - 32594345
طلاب – پیچ دوم تلگرد
3
آریا
دانشگاه آزاد
32229094 - 8
خیابان گلستان
4
ابن سینا
دولتی - دانشگاهی
37112701 - 5
میدان بوعلی – خیابان حرعاملی
5
550 ارتش
ارتش
38542140
خیابان بهار – جنب فروشگاه اتکا
6
ام البنین ( حضرت زینب )
دولتی - دانشگاهی
32231061 - 4
خیابان شهید هاشمی نژاد
7
امام حسین ( ع )
سپاه پاسداران
32787001
طلاب – خیابان دریا
8
امام رضا (ع)
دولتی - دانشگاهی
38543031 - 9
خیابان ابن سینا
9
امام زمان ( عج )
خیریه
33652000 - 10
خیابان سرخس
10
امام سجاد
خیریه
32590033 - 32590133
گلشهر – بلوار شهید آوینی – آوینی 33
11
امام هادی ( ع )
خیریه
33682671 - 33682581
بلوار وحدت - مقابل پارک وحدت - وحدت 21
12
امدادی ( شهید کامیاب )
دولتی - دانشگاهی
38592121 - 9
خیابان نخریسی
13
امید
دولتی - دانشگاهی
38426082 - 4
خیابان کوهسنگی – میدان الندشت
14
بنت الهدی
خصوصی
38590051 - 5
خیابان بهار
15
پاستور نو
خصوصی
38410244 - 6
خیابان پاستور
16
ثامن الائمه ( ع )
نیروی انتظامی
38510001 - 8
میدان امام خمینی
17
جواد الائمه ( ع ) - طبرسی
خیریه
33682135 - 9
خیابان طبرسی
18
جواد الائمه ( ع ) - تخصصی قلب
خیریه
38816017
بلوار وکیل اباد
19
حجازی
دولتی - دانشگاهی
37112701 - 5
خیابان عبادی
20
خاتم الانبیاء ( ص )
دولتی - دانشگاهی
37281401
چهارراه ابوطالب
21
دکتر شریعتی
دولتی - دانشگاهی
35510010 - 7
وکیل آباد – سه راهی شاندیز و طرقبه
22
دکتر شیخ
دولتی - دانشگاهی
37276042
میدان توحید – خیابان طاهری
23
رضوی
خصوصی
36668888
بزرگراه شهید کلانتری بعد از پل قائم (عج)
24
سینا
خصوصی
38544315 - 7 
میدان ده دی-خیابان رازی شرقی
25
طالقانی
دولتی - دانشگاهی
35423970 - 4
سه راه فردوسی – برگزاره شهید کلانتری
26
فارابی
تامین اجتماعی
38817980
بلوار وکیل آباد - سه راه کوکا
27
قائم ( عج )
دولتی - دانشگاهی
38400001 - 9
خیابان احمد آباد
28
موسی ابن جعفر ( ع)
خیریه
38547444 - 38596061
خیابان امام رضا (ع)
29
مهر
خصوصی
38427011
خیابان کوهسنگی
30
مهرگان
خصوصی
35214001 - 3
قاسم آباد - بلوار وکیل آباد
31
هاشمی نژاد
دولتی - دانشگاهی
32737011 - 5
طلاب – خیابان دکتر مفتح – خیابان اندیشه