لیست بیمارستان های مشهد
کمينه
 
   

 

لیست کلیه بیمارستانهای موجود در سطح شهر مشهد
نام بیمارستان
نوع وابستگی
تلفن بیمارستان
آدرس
1
17 شهریور
تامین اجتماعی
8403015 - 20
خیابان کوهسنگی
2
22 بهمن
دانشگاه آزاد
2594344 - 2594345
طلاب – پیچ دوم تلگرد
3
آریا
دانشگاه آزاد
2229094 - 8
خیابان گلستان
4
ابن سینا
دولتی - دانشگاهی
7112701 - 5
میدان بوعلی – خیابان حرعاملی
5
550 ارتش
ارتش
8542140
خیابان بهار – جنب فروشگاه اتکا
6
ام البنین ( حضرت زینب )
دولتی - دانشگاهی
2231061 - 4
خیابان شهید هاشمی نژاد
7
امام حسین ( ع )
سپاه پاسداران
2787001
طلاب – خیابان دریا
8
امام رضا (ع)
دولتی - دانشگاهی
8543031 - 9
خیابان ابن سینا
9
امام زمان ( عج )
خیریه
3652000 - 10
خیابان سرخس
10
امام سجاد
خیریه
2590033 - 2590133
گلشهر – بلوار شهید آوینی – آوینی 33
11
امام هادی ( ع )
خیریه
3682671 - 3682581
بلوار وحدت - مقابل پارک وحدت - وحدت 21
12
امدادی ( شهید کامیاب )
دولتی - دانشگاهی
8592121 - 9
خیابان نخریسی
13
امید
دولتی - دانشگاهی
8426082 - 4
خیابان کوهسنگی – میدان الندشت
14
بنت الهدی
خصوصی
8590051 - 5
خیابان بهار
15
پاستور نو
خصوصی
8410244 - 6
خیابان پاستور
16
ثامن الائمه ( ع )
نیروی انتظامی
8510001 - 8
میدان امام خمینی
17
جواد الائمه ( ع ) - طبرسی
خیریه
3682135 - 9
خیابان طبرسی
18
جواد الائمه ( ع ) - تخصصی قلب
خیریه
8816017
بلوار وکیل اباد
19
حجازی
دولتی - دانشگاهی
7112701 - 5
خیابان عبادی
20
خاتم الانبیاء ( ص )
دولتی - دانشگاهی
7281401
چهارراه ابوطالب
21
دکتر شریعتی
دولتی - دانشگاهی
5510010 - 7
وکیل آباد – سه راهی شاندیز و طرقبه
22
دکتر شیخ
دولتی - دانشگاهی
7276042
میدان توحید – خیابان طاهری
23
رضوی
خصوصی
6668888
بزرگراه شهید کلانتری بعد از پل قائم (عج)
24
سینا
خصوصی
8544315 - 7 
میدان ده دی-خیابان رازی شرقی
25
طالقانی
دولتی - دانشگاهی
5423970 - 4
سه راه فردوسی – برگزاره شهید کلانتری
26
فارابی
تامین اجتماعی
8817980
بلوار وکیل آباد - سه راه کوکا
27
قائم ( عج )
دولتی - دانشگاهی
8400001 - 9
خیابان احمد آباد
28
موسی ابن جعفر ( ع)
خیریه
8547444 - 8596061
خیابان امام رضا (ع)
29
مهر
خصوصی
8427011
خیابان کوهسنگی
30
مهرگان
خصوصی
5214001 - 3
قاسم آباد - بلوار وکیل آباد
31
هاشمی نژاد
دولتی - دانشگاهی
2737011 - 5
طلاب – خیابان دکتر مفتح – خیابان اندیشه