صفحه اصلي
نمایش جزییات خبر
     
 
شورای راهبردی جمعیت استان  
اخبار عمومی
روابط عمومی
 

در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سیاست های کلی ابلاغی جمعیت اولین نشست سال 96 شورای راهبردی جمعیت استان خراسان رضوی در روز سه شنبه 13/04/96 به ریاست دکتر حسینی معاون سیاسی ،امنتی و اجتماعی استاندار و با حضور کلیه اعضاء مصرح در دستورالعمل استان برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بررسی وضعیت آمارهای جمعیتی استان اعم از ثبتی و سرشماری ،دیدگاهها و نظرات اعضاء پیرامون راهبردها و سیاست های اجرائی جمعیت استان در سال 96 مطرح و تصمیمات لازم جهات مداخله تمتم دستگاههای مرتبط با سیاستهای ابلاغی جمعیت اتخاذ گردید.

 

 


  .::اتصال به منبع خبری ::.