صفحه اصلي
نمایش جزییات خبر
     
 
مدیرکل ثبت احوال استان : شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی بستر مناسبی برای مقابله با پدیده های کم ثبتی و دیرثبتی وقایع حیاتی است  
اخبار عمومی
 

مدیرکل ثبت احوال استان که جهت بازدید از ادارات ثبت احوال باخرز، تربت جام و تایباد به این شهرستانها سفر کرده بود با حضور در شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی تربت جام که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد ضمن تقدیر از تلاشهای بسیار خوب فرماندار و اعضا ء شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی این شهرستان اظهار کرد: با عنایت به پیگیریهای مجدانه رئیس و اعضاء شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان تربت جام میزان ثبت وقایع حیاتی در مهلت قانونی از روند رو به رشدی برخوردار بوده که این امر خود موجب کاهش پدیده های کم ثبتی و دیر ثبتی و آثار و نتایج نامطلوب آن برای فرد و جامعه گردیده است و امیدواریم که در سالجاری نیز کما فی سابق از ظرفیت های ایجاد شده بتوانیم نهایت استفاده را ببریم .

نیری همچنین در دیدار با فرماندار تایباد گزارشی از مجموعه اقدامات و برنامه های سالجاری ثبت احوال استان را ارائه و ابراز امیدواری کرد که ثبت احوال بتواند همچون کذشته از حمایتها و مساعدتهای فرماندار و رئیس شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان برخوردار باشد تا بتواند خدمات مطلوبی را ارائه نماید .

  .::اتصال به منبع خبری ::.