صفحه اصلي
نمایش جزییات خبر
     
 
جلسه بررسی پیشنهادات مربوط به نحوه بررسی پرونده های افراد فاقد شناسنامه و مشکوکین تابعیت  
اخبار عمومی
روابط عمومی
 

مدیرکل ثبت احوال استان در ابتدای این جلسه که با حضور کارشناسان ستادی در محل اداره کل ثبت احوال استان تشکیل شده بود اظهار کرد: به منظور رفع مسائل و مشکلات مربوط به پرونده های افراد فاقد شناسنامه و مشکوکین تابعیت و اصلاح فرآیندها و رویه های جاری با توجه به اینکه استان خراسان رضوی با توجه به موقعیت جغرافیایی و مهاجرتهایی که ابتاع دیگر کشورها در گذشته به این استان داشته اند از سالیان دور تجربه رسدیگی به پرونده های متکثر و متعدد در این زمینه را دارد با دستور سازمان مربوطه مقرر شد تا پیشنهادات خود در این خصوص را ارائه نماید .

نیری افزود:به همین منظور علاوه بر اخذ پیشنهادات کارشناسان ستادی برنامه ریزی شد تا طی مکاتبه ای نظرات و پیشنهادات تعدادی از ادارات مرزی که بیشترین حجم کار در این خصوص شامل حال ایشان می شود نیز اخذ و پس از جمعبندی در جلسه کارشناسی که امروز حول محور این موضوع شکل گرفته است بررسی گردد

  .::اتصال به منبع خبری ::.