صفحه اصلي
نمایش جزییات خبر
     
 
جلسه کارگروه ثبت وقایع حیاتی ادارات ثبت احوال سبزوار ،جوین ،جغتای با حضور مدیرکل ثبت احوال استان  
اخبار عمومی
روابط عمومی
 
بمنظور هماهنگی و برنامه ریزی و پیگیری مصوبات شوراهای ثبت وقایع حیاتی ادارات ثبت احوال سبزوار ،جوین ،جغتای و جلسه ای با حضور مدیرکل ثبت احوال استان برگزار شد .

در ابتدای این جلسه روسای ادارات گزارش جامعی از وضعیت ثبت وقایع حیاتی ادارات متبوعه ارائه کردند و در ادامه این جلسه مدیرکل ثبت احوال استان با تاکید بر بررسی چالش ها و فرصت های موجود در ارتباط با پدیده دیر ثبتی و کم ثبتی اظهار کرد:با عنایت به گزارشات کارشناسی و دبیرخانه مرکزی استان برخی ادارات می بایست در زمینه تعامل و پیگری مصوبات شورای هماهنگی اقدامات همه جانبه ای را به مرحله اقدام و اجرا برسانند و به همین منظور تعاملات روسای ادارات در این زمینه و بهره گیری از تجربیات موفق دیگر ادارات می تواند  راهگشا باشد

 

  .::اتصال به منبع خبری ::.