صفحه اصلي
نمایش جزییات خبر
     
 
دیدار مدیرکل ثبت احوال استان با فرماندار بردسکن در جریان بازید از اداره ثبت احوال این شهرستان  
اخبار عمومی
روابط عمومی
 
مدیرکل ثبت احوال استان در بازدید از اداره ثبت احوال بردسکن با فرماندار این شهرستان دیدار و گفتگو کرد .نیری ضمن تاکید بر اهمیت ثبت وقایع حیاتی در مهلت های قانونی اظهار کرد: نقش شوراهای ثبت وقایع حیاتی در تحقق این مهم بسیار با اهمیت است چرا که در یک تعامل دو سویه و فراگیر اعضاء شورا در یاری رساندن به ثبت احوال بعنوان حلقه های ارتباطی عمل می نمایند تا این مسئولیت اجتماعی به بهترین وجه ممکن انجام شود.
نیری ادامه داد : تحولات چند سال اخیر در ثبت بهنگام وقایع حیاتی از روند رو به رشد قابل توجهی برخوردار بوده است آن چنانکه امروز با توجه و عنایت اعضاء شوراهای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان توانسته ایم آسیب های مربوط به این حوزه اعم از دیرثبتی و کم ثبتی را مدیریت نمائیم و جا دارد تا مراتب قدرانی خود را از رئیس و اعضاء شورا اعلام نمایم .

نیری همچنین در بازدید از اداره ثبت احوال بردسکن با همکاران دیدار و گفتگو ودر مصاحبه خبری نیز آخرین آمار مربوط به تحولات وقایع حیاتی شهرستان را در اختیار خبرنگاران قرارا داد

.

  .::اتصال به منبع خبری ::.