صفحه اصلي
نمایش جزییات خبر
     
 
بازدید مدیرکل ثبت احوال استان از اداره ثبت احوال تربت جام  
اخبار عمومی
روابط عمومی
 
مدیرکل ثبت احوال استان در سفر به تربت جام از اداره ثبت احوال این شهرستان بازدید و عملکرد آنرا مورد ارزیابی قرار داد. نیری همچنین بر روند رسیدگی به اسناد ممنوع خدمات این اداره که از مدتها قبل توسط کارشناسان مربوطه آغاز گردیده نظارت و راهنمایی های لازم در این خصوص را ارائه کرد.
  .::اتصال به منبع خبری ::.