صفحه اصلي
نمایش جزییات خبر
     
 
جلسه بررسی دستورالعمل ماده 45 قانون ثبت احوال با حضور مدیرکل ثبت احوال استان  
اخبار عمومی
روابط عمومی
 

نظر به اهمیت پرونده های فاقدین شناسنامه و مشکوکین تابعیت دستورالعمل اجرایی ماده 45 قانون ثبت احوال با حضور مدیرکل ثبت احوال ،معاونین و تعدادی از کارشناسان ستادی مورد بازبینی قرار گرفت .
نیری هدف از برگزاری این جلسات را در راستای بررسی هر چه بهتر و دقیق تر پرونده های فاقدشناسنامه و مشکوکین تابعیت بر شمرد و افزود: با توجه به اینکه دستورالعمل مربوطه از سوی سازمان متبوع در حال بازنگری و ویرایش می باشد و با عنایت به تجربه ای که سالهای متمادی در روند رسیدگی به این پرونده ها با توجه به شرایط خاص استان خراسان رضوی داشته ایم مقرر شد تا کارشناسان مربوطه نقاط قوت و ضعف دستورالعمل ماده 45 قانون ثبت احوال را استخراج نمایند ضمن آنکه در کنار این امر راهکارهای لازم نیز پیش بینی و ارائه گردد که نهایتا در ادامه سلسله جلساتی که در این خصوص برگزار گردیده است در این جلسه به جمعبندی پیشنهادات و راهکارهای پیش بینی شده اقدام نمائیم

.

  .::اتصال به منبع خبری ::.