صفحه اصلي
نمایش جزییات خبر
     
 
مصاحبه مدیرکل ثبت احوال استان با رادیو صبح خراسان در خصوص کارت هوشمند ملی  
اخبار عمومی
روابط عمومی
 

در راستای اطلاع رسانی در خصوص کارت هوشمند ملی و تبیین برنامه های ثبت احوال استان در خصوص صدور این کارت مدیرکل ثبت احوال استان با رادیو صبح خراسان مصاحبه کرد.
نیری با تشریح اهم برنامه های ثبت احوال استان و زیر ساختها و ظرفیت های ایجاد شده برای صدور کارت هوشمند ملی اظهار کرد: با عنایت به کاربردی شدن کارت هوشمند ملی از سال آینده لازم است تمام افرادیکه تاریخ اعتبار کارتهای ایشان رو به اتمام است از هم اینک نسبت به مراحل ثبت نام اقدام نمایند تا در سال آتی در روند دریافت خدمات اجتماعی دچار مشکل نگردند .
مدیرکل ثبت احوال استان با بیان اینکه در حال حاضر چهار میلیون هفتصد هزار نفر در استان واجد شرایط دریافت کارت هستند افزود: در حال حاضر با تمهیدات در نظر گرفته شده ظرفیت اخذ درخواست برای هشت هزار نفر در روز در نظر گرفته شده است که مراجعات روزانه تقریبا نیمی از این ظرفیت می باشد بنابراین شهروندان گرامی می بایست به جهت اینکه ممکن است در روزهای پایان سالجاری با مراجعات انبوهی از متقضیان مواجه شویم از فرصت موجود جهت دریافت کارت هوشمند ملی خود استفاده نمایند

.

  .::اتصال به منبع خبری ::.