صفحه اصلي
نمایش جزییات خبر
     
 
بازدید مدیرکل ثبت احوال استان از ادارات ثبت احوال گناباد و بجستان+عکس  
اخبار عمومی
روابط عمومی
 

در راستای بازدیدهای دوره ای از عملکرد ادارات و ارزیابی کمی و کیفی خدمات ارائه شده به مردم مدیرکل ثبت احوال استان به اتفاق هیات همراه از ادارات ثبت احوال بجستان و گناباد بازدید کرد.
نیری هدف از این بازدیدها را ارتقاء کمی و کیفی خدمات ارائه شده و تکریم مراجعین بر شمرد و افزود: ادارات ثبت احوال استان با بهره مندی از نیروی انسانی متعهد و متخصص به لحاظ کیفیت خدمات در سطح مطلوبی قرار دارند که این امر خود بستر رضایتمندی مراجعین و تکریم ایشان را دنبال داشته است .
شایان ذکر است مدیرکل ثبت احوال استان در حاشیه بازدید از ادارات مذکور به منظور برون سپاری بخشی از خدمات ثبت احوال از تعدادی از دفاتر پیشخوان شهرستان گناباد و همچنین از سختمان جدید اداراه ثبت احوال بجستان بازدید کرد

 

 

.

  .::اتصال به منبع خبری ::.