صفحه اصلي
     
 
بازدید مدیرکل ثبت احوال استان از ادارات ثبت احوال فریمان تایباد و تربت جام  
اخبار عمومی
روابط عمومی
 
روابط عمومی-در راستای بازدید های دوره ای از ادارات مدیرکل ثبت احوال استان باتفاق رئیس اداره حراست و کارشناسان ستادی با حضور در شهرستانهای فریمان و تربت جام و تایباد از ادارت ثبت احوال این شهرستانها بازدید و عملکرد ایشان را مورد ارزیابی کمی و کیفی قرارا داد.
نیری با توجه به اهمیت تکریم مراجعین در نظام مقدس جمهوری اسلامی و به خصوص ادارات که بعنوان پیشانی نظام اداری محسوب می شوند اظهار کرد: کرامت انسانی و حفظ جایگاه و شان افراد در بیان مطالبات برحق و یا خلاف مقررات اداری می بایست در همه حال حفظ گردد و چنانچه درخواست شخصی با قوانین و مقررات مطابقت نداشته و اجاری آن میسر نمی باشد نیز بباید با توضیح همراه را رعایت ادب و احترام معاذیر قانونی برای ایشان شفاف سازی گردد .
نیری افزود: نظام اداری سازمان ثبت احوال در سالیان اخیر با پیشرفتهایی که داشته است بسیاری از امور مردم را تسهیل و سرعت و دقت را لحاظ نموده است و این امر موجبات رضایت عمومی را بطور قابل توجهی افزایش داده است اما بخشی از این رضایتمنمدی مربوط به تکریم مراجعین می باشد که امیدواریم همکاران ا رعایت این اصل در زمینه رضایت متقاضیان خدمت را بیش از پیش فراهم سازند.
  .::اتصال به منبع خبری ::.