پادکست ثبت احوال خراسان رضوی
پادکست
دسته بندي: عنوان:   توضيحات:
از تاريخ: تا تاريخ:      
جستجو نمایش همه پادکست
مصاحبه مدیرکل ثبت احوال استان به مناسبت سوم دیماه1396 روز ملی ثبت احوال

به افزونه فلش پلیر نیاز است

حجم فایل: 3768kb دانلود فایل
مصاحبه مدیرکل ثبت احوال استان با رادیو خراسان در خصوص کارت هوشمند ملی
تاریخ مصاحبه1396/09/19

به افزونه فلش پلیر نیاز است

حجم فایل: 3130kb دانلود فایل
نشست خبری مدیرکل استان-دیماه93

به افزونه فلش پلیر نیاز است

حجم فایل: 1883kb دانلود فایل
سخنرانی مدیرکل استان در روز ثبت احوال با صدای خراسان-دیماه93

به افزونه فلش پلیر نیاز است

حجم فایل: 1955kb دانلود فایل
سخنراني مهندس نعيمي مديركل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي استانداري

به افزونه فلش پلیر نیاز است

حجم فایل: 2349kb دانلود فایل
سخنرانی مدیرکل در همایش روابط عمومی های ادارات کل ثبت احوال کشور

به افزونه فلش پلیر نیاز است

حجم فایل: 2625kb دانلود فایل
سخنرانی رئیس سازمان در جمع روسای ادارات تابعه ثبت احوال خراسان رضوی

به افزونه فلش پلیر نیاز است

حجم فایل: 2101kb دانلود فایل
سخنرانی رئیس سازمان در فرمانداری شهرستان خلیل آباد

به افزونه فلش پلیر نیاز است

حجم فایل: 2850kb دانلود فایل
سخنرانی رئیس سازمان در فرمانداری شهرستان کاشمر

به افزونه فلش پلیر نیاز است

حجم فایل: 2791kb دانلود فایل
سخنرانی مدیرکل در جمع کارشناسان دفاتر پیشخوان

به افزونه فلش پلیر نیاز است

حجم فایل: 4726kb دانلود فایل