تعویض شناسنامه
 
*        تعویض شناسنامه مستعمل جمهوری اسلامی ایران
*      شناسنامه جمهوری اسلامی سند رسمی هویت و تابعیت شما می باشد بنابراین در حفظ و نگهداری آن بکوشید
*      چنانچه شناسنامه شما به علل مستعمل بودن، آب خوردگی و پاره شدن و جدا شدن عکس و ... نیاز به تعویض داشته باشد می توانید با تهیه مدارک ذیل جهت تعویض آن به نزدیکترین اداره ثبت احوال مراجعه نمائید:

مدارک ذیل جهت تعویض آن به نزدیکترین دفتر پیشخوان مراجعه نمائید:

1- ارائه شناسنامه مستعمل

2- ارائه 2 قطع عکس جدید 4*3 تمام رخ با زمینه کاملا سفید برای افراد بالای 15 سال

تذکر1 : برای تعویض شناسنامه افراد زیر 18 سال حضور یکی از والدین ضروری است.

3-اصل و تصویر شناسنامه والدین ،همسر و فرزندان

4-شماره ملی والدین ،همسر و فرزندان

5-اصل و تصویر سند ازدواج برای افراد متاهل

تذکر2 : جهت افراد بالای 15 سال که قبلا شناسنامه آنها عکسدار نگردیده ارائه مدارک هویتی ( گواهینامه رانندگی، گذرنامه، کارنامه تحصیلی، کارت شناسایی یا گواهی اشتغال به تحصیل) الزامیست.3 - ارائه فیش بانکی برابر تعرفه مصوب

4 - تكميل فرم درخواست (فرم های ثبت احوال )

 


تعویض شناسنامه نمونه قدیم

چنانچه تا کنون به هر دلیل شناسنامه نمونه قدیم تعویض و در قبال آن شناسنامه جمهوری اسلامی دریافت نگردیده است با توجه به نکات ومدارک ذیل اقدام نمایید:
1-       ایرانیان مقیم خارج از کشور
سازمان ثبت احوال کشور شناسنامه ایرانیانی که از زمان اجرای طرح تعویض شناسنامه تا کنون درخواست دریافت شناسنامه نداشته اند را در زمره اسناد راکد بشمار آورده است. بنابراین چنانچه هنوز شناسنامه قدیمی در اختیار دارید یا آنرا گم کرده اید و تا کنون برای دریافت شناسنامه جدید اقدام ننموده اید، برای دریافت شناسنامه جدید ، باید مدارک زیر از طریق سفارت ایران در محل اقامت خود به سازمان ثبت احوال ارسال گردد:
مدارک لازم :
1- درخواستنامه تکمیل شده شماره {212} برای تعویض شناسنامه نمونه قدیم
* درخواستنامه تکمیل شده شماره { 423   } برای صدور المثنی شناسنامه نمونه قدیم و تصویر صفحه اول شناسنامه و اصل گذرنامه های گواهان (فقط در صورت گم شدن شناسنامه )
- پرسشنامه تکمیل شده شماره { 422   } برای دریافت خدمات اسناد سجلی راکد
* تصویر(کپی) مدارک خاتمه خدمت سربازی یا معافی(درصورت انجام خدمت یا معاف شدن)
* اصل و تصویر(کپی) مدارک تایید شده ازدواج(چنانچه ازدواج کرده اید)
3- حداقل دوشناسنامه از شناسنامه های جدید پدر ،مادر، همسر، و یا فرزندان
4- حداقل دو مورد از مدارک مقابل : الف- گذرنامه معتبر ایرانی      ب- کارت پایان خدمت نظام وظیفه     ج- مدارک تحصیلی عکسدار ایرانی       د- گواهینامه رانندگی معتبر      ه- دیگر مدارک معتبر عکسدار ایرانی
5- چهار قطعه عکس جدید 4*3 تمام رخ ،غیر فوری، غیر برقی، بدون کلاه و عینک و با زمینه سفید که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد.
6- فیش واریزی مطابق نرخ مصوب(نرخ خدمات سجلی)
توجه : ایرانیان مقیم خارج از کشور به منظور دریافت خدمات سجلی به سفارت یا کنسولگری ایران مستقر در کشور محل اقامت خود مراجعه فرمایند.
2- ایرانیان مقیم داخل کشور
مدارک لازم:
1- اصل شناسنامه نمونه قدیم ( در صورت فقدان شناسنامه تکمیل فرم استشهاد که از ادارات ثبت احوال دریافت خواهید نمود)
2- ارائه مدارک تعلق شناسنامه شامل شناسنامه های والدین،خواهران، برادران، همسر،فرزندان
3- ارائه مدارک عکسدارمعتبر نظیر گذرنامه، کارنامه تحصیلی عکسدار، گواهینامه رانندگی و ...
4- سه قطعه عکس 4*3 با زمینه روشن و تمام رخ
5- فیش به مبلغ مصوب و به حساب مشخص شده(نرخ خدمات سجلی)
6- تکمیل فرم درخواست تعویض شناسنامه(فرم های ثبت احوال )
7- تکمیل فرم پرسشنامه موضوع دستورالعمل اسناد راکد
د-ذكر سيادت در مورد ساداتي كه سيادت آنها در شناسنامه پدر يا جد پدري مندرج باشد الزامي است

 

 تاريخ آخرين بازنگري :25/06/1393