صفحه سوم

جدول 1          جدول 2           *جدول 3       نرخ خدمات

 

نام اداره
نام مدیریت
کد
نشانی- کد پستی - کد مخابرات - نمابر - تلفن
آدرس پورتال
آدرس ايميل اداره
کاشمر
رضا بركند
463
نشانی:خیابان دادگستری            کدپستی:9671941175        کدمخابرات:051    نمابر:55225221      تلفن:24221-55224071
khr_kashmr@Sabteahval.ir
کلات
حسین فروغی گروی
474
نشانی:بلوار امام رضا -بخشداري مركزي   کدپستی:9371773747        کدمخابرات:051      نمابر:34722315      تلفن:34722316
khr_kalt@Sabteahval.ir
گناباد
حسین سعیدی
464
شانی:میدان بسیج             کدپستی:9691647651    کد مخابرات:051     نمابر:57252623     تلفن:2625-57253672
khr_gonabd@Sabteahval.ir
مشهد
علی سلطانیان
466
نشانی:بلوار خیام-جنب سازمان جهاد کشاورزی     کدپستی:9185986511        کدمخابرات:051    نمابر:3764205  تلفن:37642049-37642048و6-37642044
khr_mashd@Sabteahval.ir
منطقه دو
محمود بهمدی
491
نشانی:17 شهریور - 17 شهریور8     کدپستی:9166913769      کد مخابرات:051    نمابر:33430290     تلفن:33430291
khr_mshd2@Sabteahval.ir
منطقه سه
مریم زمان
490
نشانی:بلوارشفا-شفا17         کدپستی:9196666459      کد مخابرات:051   نمابر:37593554  تلفن:7593342-37593283
khr_mshd3@Sabteahval.ir
منطقه یک
جواد یعقوبی
489
نشانی:بلوار وکیل آباد-اول اقبال لاهوری   کدپستی:9179773817   کد مخابرات:051   نمابر:35017001   تلفن:35011000-35015000
khr_mshd1@Sabteahval.ir
مه ولات
مرتضي زارعي مقدم
485
نشانی: فيض آباد - بلوار مدرس - نبش مدرس 6    کدپستی:9531774635     کد مخابرات:051     نمابر:5672010     تلفن: 56722009
khr_feyzabd@Sabteahval.ir
نیشابور
داود كوشكي
465
نشانی:خ شهیدجعفری(راهآهن)جنب اداره ارشاد اسلامی       کدپستی:9313759789   کدمخابرات:051        نمابر:42222080     تلفن:42228082-42228083
khr_neyshbr@Sabteahval.ir
زاوه
عليرضا شريف نژاد
492

نشانی:دولت آباد - خیابان شهید رجایی- مقابل کلانتری کدپستی: 9549135589کدمخابرات:051        نمابر:53724666 تلفن:53724666

khr_zavre@Sabteahval.ir
گلبهار
رامین روانجو
500

نشانی:گلبهار، خیابان بهار، بهار یک کدپستی: 9365163131کدمخابرات:051        نمابر:38323445 تلفن:38323445

khr_glbhar@Sabteahval.ir