استخدام
استخدام سال1392

به نام خدا

توجه : استخدام فوق برای حوزه ستادی سازمان ثبت احوال کشور در تهران می باشد. استان خراسان رضوی در حال حاضر استخدام ندارد.

سازمان ثبت احوال کشور براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود طبق مفاد قانون مديريت خدمات کشوري و در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي به کارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي ، از محل مجوز استخدامي شماره5602/93/224-23/4/93 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور (وقت) ، تعداد 37 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري امتحان کتبي در حيطه هاي عمومي و تخصصي ، مصاحبه استخدامي و طي مراحل گزينش ، به صورت پيماني به شرح ذيل استخدام مي نمايد.

عنوان شغل

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز

جنسيت

شرايط احراز از نظر مدرک و رشته تحصيلي

زن

مرد

کارشناس امور پردازش اطلاعات

حوزه ستادي

25

*

*

دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد يا دکترا در يکي از رشته هاي تحصيلي : مهندسي کامپيوتر ، کامپيوتر (نرم افزار- سخت افزار)، مهندسي برق (گرايش الکترونيک ،‌مخابرات و کنترل) ،‌مهندسي فناوري اطلاعات ، شبکه هاي کامپيوتري ،‌امنيت اطلاعات ،‌رياضي

كارشناس امورثبت احوال

حوزه ستادي

4

*

*

دارا بودن گواهينامه کارشناسي ، کارشناسي ارشد يا دکترا در يکي از رشته هاي تحصيلي : حقوق ، علوم قضايي ، حقوق خصوصي ، حقوق عمومي ، حقوق بين الملل ، جمعيت شناسي ، پژوهشگري علوم اجتماعي ، ارتباطات علوم اجتماعي ، جامعه شناسي ، آمار ، آمار کاربردي ، مهندسي کامپيوتر ،‌کامپيوتر (نرم افزار- سخت افزار)

كارشناس حقوقي

حوزه ستادي

2

*

*

دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد يا دکترا در يکي از رشته هاي تحصيلي : حقوق ، حقوق قضايي،حقوق جزا و جرم شناسي ، حقوق کيفري و جرم شناسي ، علوم قضايي ،‌ حقوق خصوصي ، حقوق عمومي ،‌ حقوق کنسولي ، حقوق بين الملل عمومي

كارشناس حقوقي

حوزه ستادي

2

*

*

دارا بودن گواهينامه کارشناسي ، کارشناسي ارشد يا دکترا در يکي از رشته هاي تحصيلي : حقوق ، حقوق قضايي،حقوق جزا و جرم شناسي ، حقوق کيفري و جرم شناسي ، علوم قضايي ،‌ حقوق خصوصي ، حقوق عمومي ،‌ حقوق کنسولي ، حقوق بين الملل عمومي

كارشناس آمارموضوعي

حوزه ستادي

1

*

*

دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد يا دکترا در يکي از رشته هاي تحصيلي : آمار ، آمار کاربردي ، آمار رياضي

كارشناس برنامه ريزي

حوزه ستادي

1

*

*

دارا بودن گواهينامه کارشناسي ،‌کارشناسي ارشد يا دکترا در يکي از رشته هاي تحصيلي : مديريت دولتي (کليه گرايش ها) ،‌ مهندسي صنايع (مديريت سيستم و بهره وري ، برنامه ريزي و تحليل سيستم ها)

حسابدار

حوزه ستادي

1

*

*

دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد يا دکترا در يکي از رشته هاي تحصيلي : مديريت مالي ،‌ حسابداري

كارشناس اموراداري

حوزه ستادي

1

*

*

دارا بودن گواهينامه کارشناسي ، کارشناسي ارشد يا دکترا در يکي از رشته هاي تحصيلي مديريت دولتي با تمام گرايش ها ،‌ مديريت (مديريت منابع انساني) ، مديريت اجرايي ، مديريت صنعتي ، ‌‌مديريت بازرگاني ،‌ مديريت MBA

شرايط اختصاصي:

- دارا بودن حداقل معدل 15 براي مقاطع تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد

- داشتن حداقل 20 سال سن و حداكثر 32 سال تمام (براي مقطع تحصيلي كارشناسي)، حداكثر 35 سال تمام (براي مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد) و حداكثر 40 سال تمام (براي مقطع تحصيلي دكتري) تا آخرين روز مهلت ثبت‌نام (17/1/1394)

متقاضيان مي توانند براي مطالعه شرايط و ضوابط استخدام ، ‌نحوه و زمان ثبت نام و کسب اطلاعات بيشتر از تاريخ 10/1/94 لغايت 17/1/94 به پرتال سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني www.sanjesh.org مراجعه نمايند.

اداره کل منابع انساني و پشتيباني