دفاتر پيشخوان خدمات ثبت احوال
 

 

جدول دفاتر پيشخوان دولت، ارائه دهنده خدمات  ثبت احوال در استان خراسان رضوي

فهرست خدمات ثبت احوال قابل ارائه در دفاتر پيشخوان دولت در سطح شهر مشهد
رديف
شرح خدمات
1
اخذ مدارك درخواست صدور كارت ملي اوليه
2
اخذ مدارك درخواست تعويض شناسنامه
3
اخذ مدارك درخواست تعويض كارت ملي
4
اخذ مدارك درخواست صدور شناسنامه المثني
5
اخذ مدارك درخواست صدور المثني كارت ملي
6
اخذ مدارك درخواست تغيير نام
7
درخواست گواهي تجرد , فوت ,شماره ملي و ساير گواهيها
8
اخذ مدارك درخواست تغيير نام خانوادگي
9
اخذ مدارك درخواست ثبت ازدواج و مشخصات فرزندان
10
اخذ مدارك درخواست اجراي احكام قطعيت يافته محاكم
 11
 اخذ مدارك درخواست هيأت حل اختلاف

 

 

رديف

شماره دفتر

تلفن ثابت

شهرستان

آدرس1

72-19-1248

52228347

تربت حيدريه

خ فردوسي شمالي- جنب مخابرات2

72-19-1246

52245033-4

تربت حيدريه

حاشیه میدان کاشانی3

72-19-1143

53725550

زاوه

بلوار استاد صاحب کار4

72-19-1047

44235351

سبزوار

خ بهارمقابل هنرستان چمران5

72-19-1075

44452512

سبزوار

خيابان كاشفي جنوبي- بين29و316

72-19-1190

44646211

سبزوار

خيابان طالقانی، نبش طالقانی287

72-19-1060

37613225-37623248

مشهد

بلوارفردوسي-مقابل سالن بهشتي8

72-19-1245

32733000-32736569

مشهد

چهارراه گاز9

72-19-1080

3862888-3388022

مشهد

بلوارصبا تقاطع صباودائي پ43910

72-19-1147

37288003-37242111

مشهد

نبش حرعاملي 6811

72-19-1015

37331060-37316742

مشهد

نبش چهارراه هدايت12

72-19-1041

36627772

مشهد

بلوار شاهد-تقاطع حجاب13

72-19-1250

36627879

مشهد

شريعتي 2814

72-19-1119

37428082

مشهد

خواجه ربيع مقابل آرامگاه15

72-19-1117

3868666-3863535

مشهد

سيدي خ قائم بين قائم 12و1416

72-19-1198

32231196-8

مشهد

شهدا-خواجه ربيع-روبروي عبادي 817

72-19-1200

33690690

مشهد

ميدان17شهريورجنب شهرداري18

72-19-1163

333925629

مشهد

طرق بين ساعي25و2719

72-19-1045

37263338-40

مشهد

عبدالمطلب2420

72-19-1078

38429908

مشهد

ميدان فلسطين-شهيدمنتظري121

72-19-1001

36670777-9

مشهد

بلوارتوس بين توس 79و8122

72-19-1027

38835597

مشهد

بلوارپيروزي-نبش ميدان حر23

72-19-1086

32171761-3

مشهد

بلواردوم طبرسي-بين طبرسي 21و2324

72-19-1204

36045940

مشهد

بلوارامامت- بين امامت 45و4725

72-19-1070

38646347

مشهد

بلواروكيل آباد- بين وكيل آباد18و2026

72-19-1214

33661000

مشهد

بلوارشهيدرستمي-نبش شهيدرستمي 4227

72-19-1046

38645805

مشهد

بلوار معلم-معلم55-پلاک5628

72-19-1005

33727001

مشهد

شهرک شهید رجایی، بین حر 17 و 1929

72-19-1451

38456791-3

مشهد

خیابان سلمان فارسی، بین آفرین و شهریار30

72-19-1116

32716055

مشهد

خیابان شهید علیمردانی، بین علیمردانی 11 و 1331

72-19-1033

33444243

مشهد

خیابان پروین اعتصامی، نبش اعتصامی 1932

72-19-1059

38699901-2

مشهد

بلوار فکوری، حدفاصل خیام و شقایق33

72-19-1209

42216800-7

نيشابور

ميدان خيام مقابل ميراث فرهنگي34

72-19-1171

42623900-1

نيشابور

شهرك قدس- نبشرراه مخابرات پلاك135

72-19-1173

42219502

مشهد

ابتدای خیابان کاشمر36

72-19-1400

47234884-47249543

قوچان

خیابان ولی عصر،خیابان هاتف،نبش چهارراه اول37

72-19-1256

47240004

قوچان

خیابان امام خمینی(ره)، جنب مسجد مهدیه38

72-19-1269

57229305

گناباد

خیابان غفاری، روبروی کمیته امداد39

72-19-1137

57373060

کاخک گناباد

کاخک، خیابان امام زاده40

72-19-1111

55248654-55246997

کاشمر

خیابان مدرس،پاساژ گازرانی41

72-19-1162

55242015

کاشمر

خیابان بهبودی، جنب فروشگاه 15 خرداد

 


 

تاریخ آخرین بروزرسانی: 1395/12/28