پورتال اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی > خدمات ثبت احوال > نرخ حق الزحمه دفاتر پیشخوان دولت در ارائه خدمات ثب
نرخ حق الزحمه دفاتر پیشخوان دولت در ارائه خدمات ثبت احوال

 

نرخ مصوب كارگروه(ريال)

شرح خدمات

رديف

ساير شهرستان هاي استان

شهرستان مشهد

85000

100000

تعويض شناسنامه

1

85000

100000

شناسنامه المثني

2

85000

100000

درخواست تغيير نام خانوادگي

3

85000

95000

درخواست هيات حل اختلاف

4

85000

100000

درخواست اجراي احكام دادگاه

5

85000

100000

صدور گواهي تجرد

6

85000

100000

ثبت وقايع ازدواج و طلاق

7

70000

80000

تكميل ثبت نام كارت هوشمند ملي

8

 
تاریخ آخرین بروزرسانی: 1396/02/25