اوقات شرعي
اوقات شرعی
اوقات شرعی شهر مشهد

اذان صبح 04:17:38
طلوع آفتاب 05:43:03
اذان ظهر 11:19:13
غروب آفتاب 16:54:52
اذان مغرب 17:12:16

انتخاب شهر
تاریخ