اوقات شرعي
اوقات شرعی
اوقات شرعی شهر مشهد

اذان صبح 05:13:30
طلوع آفتاب 06:43:30
اذان ظهر 11:43:57
غروب آفتاب 16:44:40
اذان مغرب 17:03:27

انتخاب شهر
تاریخ