اوقات شرعي
اوقات شرعی
اوقات شرعی شهر مشهد

اذان صبح 04:42:31
طلوع آفتاب 06:07:40
اذان ظهر 11:46:48
غروب آفتاب 17:26:28
اذان مغرب 17:43:48

انتخاب شهر
تاریخ