اوقات شرعي
اوقات شرعی
اوقات شرعی شهر مشهد

اذان صبح 04:22:03
طلوع آفتاب 05:55:14
اذان ظهر 12:37:40
غروب آفتاب 19:19:33
اذان مغرب 19:37:32

انتخاب شهر
تاریخ