اوقات شرعي
اوقات شرعی
اوقات شرعی شهر مشهد

اذان صبح 04:12:35
طلوع آفتاب 05:46:28
اذان ظهر 12:31:40
غروب آفتاب 19:17:26
اذان مغرب 19:35:37

انتخاب شهر
تاریخ