اوقات شرعي
اوقات شرعی
اوقات شرعی شهر مشهد

اذان صبح 05:13:41
طلوع آفتاب 06:43:49
اذان ظهر 11:43:37
غروب آفتاب 16:43:40
اذان مغرب 17:02:29

انتخاب شهر
تاریخ