اوقات شرعي
اوقات شرعی
اوقات شرعی شهر مشهد

اذان صبح 05:03:24
طلوع آفتاب 06:29:37
اذان ظهر 12:39:45
غروب آفتاب 18:50:29
اذان مغرب 19:07:42

انتخاب شهر
تاریخ