اوقات شرعي
اوقات شرعی
اوقات شرعی شهر مشهد

اذان صبح 05:08:06
طلوع آفتاب 06:33:57
اذان ظهر 12:40:40
غروب آفتاب 18:47:57
اذان مغرب 19:05:08

انتخاب شهر
تاریخ