اوقات شرعي
اوقات شرعی
اوقات شرعی شهر مشهد

اذان صبح 03:29:59
طلوع آفتاب 05:19:29
اذان ظهر 12:37:12
غروب آفتاب 19:54:49
اذان مغرب 20:14:54

انتخاب شهر
تاریخ