آدرس ادارات تابعه

جدول1*     جدول 2        جدول 3       نرخ خدمات

 تماس با ادارات ثبت احوال خراسان رضوی

ساعت کاری ادارات تابعه، روزهای غیر تعطیل شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 14:15 و روز پنج شنبه 7:15 الی 13:15 می باشد

آدرس ايميل اداره
آدرس پورتال
نشانی- کد پستی - کد مخابرات - نمابر - تلفن
کد
نام مدیریت
نام اداره
khr_ahmdabd@Sabteahval.ir
نشانی: 17 شهریور-17شهریور 8     کدپستی:13769-91669 کدمخابرات:051   نمابر:33420320 تلفن:33420320
484
محسن توانگر
 khr_bkhrz@sabteahval.ir www.sabteahval.ir/bakharz

  نشانی :حاشیه میدان امام حسین(ع) -کدپستی:9597133565

کدمخابراتی 051-تلفن و نمابر:54825511

495 امیر جوانشیری باخرز
khr_bejstn@Sabteahval.ir
نشانی : خ 22بهمن - جنب بانك كشاورزي - کدپستی:46699-96981 مخابرات:051  نمابر:56522122 تلفن:56522122
477
محمد رضا مقيمي
khr_bardskn@Sabteahval.ir
نشانی: بلواری شهید مطهری      کدپستی:44985-96819    کد مخابرات: 051  نمابر: 55422770   تلفن:55422770
479
رمضانعلي اميني
khr_taybd@Sabteahval.ir
نشانی: بلوارملاصدرا-جنب بانک کشاورزی کدپستی:45695-95918  کد مخابرات:051 نمابر:54523400    تلفن: 54523400-54523401
450
احمد برزگر
khr_tahtjlg@Sabteahval.ir
نشانی:شهر بزغان-خ کمال الملک-مقابل بخشداری      کد پستی:11374-93318     کد مخابرات :051     نمابر:43523259    تلفن:43523259
483
غلامرضا ترابيگان
khr_torbtjm@Sabteahval.ir
نشانی: بلوار امام خمینی- مقابل پایانه مسافربری کدپستی:64195-95719    کد مخابرات:051     نمابر:52523536     تلفن:2223536-52523535
451
غلامحسين قنبري
khr_torbthd@Sabteahval.ir
نشانی:خیابان باغ ملی-خ معلم-معلم4     کدپستی:11775-95198      کدمخابرات:051       نمابر:52226066      تلفن:2226065-52226063
452
غلامحسين عصاران
khr_joghtay@Sabteahval.ir
نشانی:بلوار معلم-جنب شهرداری    کدپستی:3194-964161     کدمخابرات:051    نمابر:45622273        تلفن:45622273
471
حسين فرزام
khr_jovin@Sabteahval.ir
نشانی:شهر نقاب - مجتمع ادارات      کدپستی:15311-96471      کدمخابرات:051     نمابر:45222264      تلفن:45222264
476
محمود برهانی نسب
khr_chenrn@Sabteahval.ir
نشانی:خ شهید بهشتی - بهشتی 2    کدپستی:9361917584      کد مخابرات:051   نمابر:46122040  تلفن:46122030
470
علی اکبر روحی

 

PlacesTree
    جستجو